1. zasedání ŠR 2014/2015 – 14.10.2014

1. zasedání Školské rady 2014/15

14. 10. 2014

Přítomni:
Markéta Paulusová – předsedkyně ŠR
Markéta Moučková – místopředsedkyně ŠR
Mgr. Milada Bulirschová – ředitelka školy
Mgr. Kamila Peterková – statutární zástupce ředitele

Omluvena:
Mgr. Zdeňka Kopečná – členka ŠR, zapisovatelka
Projednáno:

  1. Výroční zpráva
  • paní ředitelka Bulirschová seznámila členky Školské rady s Výroční zprávou o činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Školská rada schválila tuto Výroční zprávu bez připomínek..
  1. Školní jídelna
  • opětovně byly projednány připomínky ke skladbě a názvu obědů, občasnému nalezení vlasů v jídle a chování paní kuchařek k dětem. Paní ředitelka dále informovala Školskou radu o zavedení informace v jídelníčku o alergenech u jednotlivých jídel a o změně některých dodavatelů.
  1. Ostatní
  • paní ředitelka informovala Školskou radu o chystaném odstranění betonových prvků z prostor vedle školy a následných úpravách terénu a dále pak o žádosti na dotaci pro vybudování herních prvků místo dosavadních betonových.