Soutěž zdravotních hlídek škol Prahy 8

 

Dvě družstva z naší školy se v úterý 24. 9. 2013 zúčastnila soutěže zdravotních hlídek, kterou pořádala Městská část Praha 8. Soutěž se konala v prostorách Grabovy vily, kde soutěžící uvítal radní  Prahy 8 pan Martin Roubíček.

Děti soutěžily ve dvou kategoriích a to za první a druhý stupeň. Pro obě věkové kategorie zde bylo připraveno 8 stanovišť s velmi realisticky namaskovanými figuranty, kteří předváděli různá zranění od těch méně závažných – např. zavřená zlomenina předloktí, tržné rány a odřeniny až po ta nejzávažnější, se kterými se můžeme v běžném životě setkat – tepenné krvácení, bezvědomí se zástavou životních funkcí, vnitřní zranění s rozvinutým šokem, ale třeba také alergická reakce na bodnutí včely. Reprezentanti naší školy dokázali na všech stanovištích dobře zareagovat a zraněným poskytnout první pomoc, a to buď s připraveným zdravotnickým materiálem, nebo za pomoci improvizovaných pomůcek, které měli při sobě. Jejich počínání hodnotili rozhodčí z řad profesionálních zdravotníků – výkon obodovali, žáky buď pochválili za splnění všech úkonů, kterých bylo třeba, případně jim vysvětlili, co by bylo potřeba udělat jinak nebo lépe. Cílem soutěže bylo hlavně vyzkoušet si ošetření různých zranění v situacích připomínajících realitu, naučit se něco nového a zažít něco výjimečného.

Nás všechny velmi potěšilo umístění obou dvou našich družstev na předních pozicích. Družstvo prvního stupně, které reprezentovali Nela Dorazinová, David Jisl, Lucie Racmanová, Tereza Rohlíková a Denisa Puršová + náhradníci Tereza Šindelářová a Samuel Trochta (přestože přímo nezasahovali, spolužákům na jednotlivých stanovištích hojně radili), se umístilo na prvním místě s počtem bodů 210,5 (z pěti družstev žáků 1. stupně, celkově, i s družstvy druhého stupně, by se umístilo na 5. místě) a družstvo druhého stupně, které reprezentovali Lucie Jírů, Aneta Krmelová, Jan Vyhnal, Gabriel Dimitrov a Jan Verner (+ náhradníci Jakub Vondrouš a Zuzana Trinnerová), se umístilo na 6. místě (ze 14 družstev) s počtem bodů 199. Odměny vítězům předal místostarosta Prahy 8.

Ilona Čiháková

Děkujeme všem žákům, kteří nejen vzorně reprezentovali školu, ale také prokázali, že by se v krizové situaci uměli zachovat skvěle a své kamarády či ostatní zraněné lidi by správně ošetřili. Děkujeme rovněž paním učitelkám Zdeňce Kopečné a Iloně Čihákové, pod jejichž společným vedením se naši žáci na soutěž připravovali.

Milada Bulirschová

 

Napsat komentář