Zápis SRPŠ – 22.10.2009

Schůze VÝBORU SRPŠ 22.10.2009

2. schůze šk. rok 2009/2010

ZÁZNAM

Přítomni:
M. Losová
Z. Dlouhá
M. Soukupová
R. Herianová
M. Jírová
 

PROGRAM:

ROZPOČET NA ŠK.ROK 2009/2010

1. Projednání Rozpočtu postupně podle jednotlivých položek.

2. V Rozpočtu bylo přihlédnuto k návrhům, které vyplynuly z diskuse na schůzce 6.10.09 ( viz příloha tohoto zápisu – Záznam, bod.A, čl. 3) .

3. Podnět Výboru vedení ZŠ:

Položka KNIHOVNA – Výbor doporučuje pořizovat do školní Knihovny přednostně tituly  „povinné četby“ žáků jednotlivých ročníků.

Výbor navrhuje zveřejnit seznam titulů na web stránkách školy, včetně výpůjčních podmínek.

4. Rekapitulace Rozpočtu, včetně přehledného dělení prostředků mezi žáky I. a II. stupně :

I. stupeň  ……….………37 000 Kč

II. stupeň………………..17 000 Kč

(rozdělení prostředků v poměru k počtu žáků 3:2)

Společné položky……52 100 Kč

——————————————————————

Celkem……………………106 300 Kč

 

5.ROZPOČET  BYL  K DATU  22.10.2009  JEDNOMYSLNĚ  SCHVÁLEN.

 

Přílohy tohoto  zápisu :

-Záznam Výboru SRPŠ ze dne 6.10.2009

-Rozpočet na šk.rok 2009/2010

 

 

Zápis: M. Jírová

22.10.09