Zápis SRPŠ – 6.10.2009

Schůze Výboru SRPŠ – 6.10.2009

1. schůze šk.rok 2009/2010  

ZÁZNAM

Přítomni:

ZŠ:
P.řed.Jetmar
P.zástupkyně Pauříková
Pí.uč.Kolaříková
Pí.uč.Nekvindová
Pí.uč.Kopečná
Pí.uč.Hlavsová
Pí.uč.Láníková
Pí.uč.Hofmanová

Omluveni:
Pí.uč.Zátopková
p.uč.Mička

Výbor SRPŠ:
M.Losová
L.Vavrečková
Z.Dlouhá
M.Soukupová
M.Jírová
 
A.HLAVNÍ BOD PROGRAMU: Návrh rozpočtu SRPŠ  pro šk. rok 2009/2010

1.Shrnutí –průběh  nového  způsobu  vybírání příspěvků :
celkem vybráno:
v hotovosti od tř. učitelů 17.9.:                      85.800,-Kč (neplatícím předány složenky)
dodatečně v hotovosti od učitelů:                      2.100,- (pí.uč.Serbenská)
CELKEM VYBRÁNO:  ke dni 2.10.09         89 400 ,-

2. M. Soukupová – rozvaha 2009/2010

3. Návrhy a diskuze s učiteli a vedením ZŠ:
Návrhy k jednotlivým položkám rozpočtu –

  • Jarmark –  ( 15 tříd, 4družiny – 500.-/jeden subjekt)
  • Keramika snížit čerpání , je to hrazený zájmový kroužek .Zdůvodnění: prostředky SRPŠ použít na co nejširší spektrum aktivit  s velkým záběrem počtu žáků.
  • ŠvP,výlety –  50 Kč/ 1žák buď na ŠvP nebo výlet !!! , doba trvání akce nerozhoduje .
  • Školní  lékárnystávající stav 2 lékárny, nutné vybavení dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.106/2001 Sb.Pokud vedení školy nebude mít dostatečné finanční krytí na doplnění popř.dokoupení další lékárny, lze požádat Výbor o příspěvek.
  • Mobilní telefony v odd.družiny jsou k dispozici 2 mob.tel .,2 další mob.tel.pro ZŚ v ceně cca á 900 Kč mohou být hrazeny z příspěvků SRPŠ ( mimořádný výdaj)

4. Rozpočet bude upraven dle  nových návrhů ( M.Soukupová) a schválen na další  schůzce  Výboru ( termín bude upesněn).

5. K zajištění spolupráce mezi školou a výborem SRPŠ při poskytování potřebných informaci   a pokrytí potřeb při sestavování rozpočtu v jednotlivých oblastech  byli určeni vedením ZŠ  následující pracovníci  školy:

Školní družina     …………………………… pí.uč.Láníková                              
Školy v přírodě ………………………………pí.uč.Kolaříková
Lékárna (vybavení na ŠvP)
Školní výlety
Nákup a oprava sportovních potřeb…………..p.uč.Mička
Lyžařské kurzy (vleky, instruktoři) ……….. pí.uč.Hlavsová
Sportovní akce, odměny…………………………….pí.uč.Kopečná
Olympiády, soutěže (vědomostní?) ……….. p.uč.Mička
Vzdělávací akce (Permanentka Zoo)
Karneval, Mikuláš …………………………. pí.uč.Zátopková
Odměny žákům
Škola výzdoba
Vánoční jarmark
Keramika ……………………………………..pí.uč.Holá   
Školní knihovna ……………………………..pí.uč.Nekvindová

6. Seznámení učitelů s pravidly čerpání z rozpočtu, jejich event. připomínkování Výborem:

Před nákupem – prosíme o zaslání emailu s požadavkem na nákup (účel nákupu – konkrétně), předpokládanou částkou, jménem učitele včetně tel. kontaktu. Po schválení mailem SRPŠ se může nákup uskutečnit. V případě větších částek je možno se domluvit na předání zálohy oproti podpisu. Termín vyplacení zálohy na nákup nebo vyplacení hotovosti za nákup na základě paragonů bude domluven opět mailem. Kontakt hospodářka SRPŠ.

V případě nákupu se zřejmou částkou do 500 Kč, bude proplacení okamžité proti dokladu (paragon, faktura).

7.Objednávky SRPŠ:
V případě, že je třeba zboží objednat, hospodářka SRPŠ připraví a odešle objednávku, s konkrétním jménem osoby pro přijetí balíku a té předá zálohu na převzetí balíku. Po převzetí balíku předá pověřená osoba hospodářce SRPŠ doručenku včetně faktury (dodacího listu). Termín předání dohodou pomocí mailu.

 

B. Termíny dalších schůzek:

Výbor se bude scházet:

1.Přibližně týden před oficiálními tř. schůzkami ZŠ, tyto termíny budou mezi členy Výboru znovu prověřovány podle aktuálních možností členů V. : 4. 1.2010 po, 6.4. út, 7.6. po

2.V den tř. schůzky s třídními zástupci 45 minut před začátkem třídních schůzek: 11. 11. (středa), 13. 1. 2010(středa), 14. 4. 2010 (středa), 14. 6. 2010 (pondělí)
 

C.Sdělení :

1. Rezignace Dana Fleková (ukončení docházky dcery do ZŠ)

2.Nová členka Výboru Zuzana Dlouhá, kontakt Zuzana.DLOUHA@rb.cz , +420 724 211 108

3. Byl zrušen starý účet u ČSOB (č.ú.: 102546002/0300), poslední výpis bude vyzvednut v listopadu 2009, zůstatek účtu bude převeden na nový účet SRPŠ u Poštovní spořitelny (dokument v archivu)

4. Byly získány opravené zakládající listiny SRPŠ se správnými údaji od Ministersva vnitra a Výpis z registru ekonomických subjektů (Český statistický úřad)

5. bylo vytvořeno nové razítko – 3 kusy

6. 3.7.2009 byl založen nový účet SRPŠ pro neziskový sektor u Poštovní spořitelny – Postkonto (zredukované náklady na vedení účtu), zřízena služba internetbanking (obsluhuje hospodářka SRPŠ, transakce potvrzuje předseda SRPŠ) doklady k účtu u předsedkyně – č.ú.: 230983276/0300

7. K účtu má dispoziční právo M. Losová, M. Soukupová a L. Vavrečková, každá z jmenovaných  bude mít razítko SRPŠ, (předsedkyně, hospodářka a místopředseda).

 

Zapsala :M.Losová ( předseda SRPŠ),M.Jírová