Revizní zpráva 2010-2011

Revizní zpráva o hospodaření SRPŠ

za období šk.rok 2010/2011

 

Na základě kontroly hospodaření SRPŠ Mazurská 599 a podkladů členů výboru SRPŠ revizní komise konstatuje následující skutečnosti:

A) Rozpočet SRPŠ na rok 2010/2011 byl dodržen.

Rozpočtový plán byl překročen v položce:
Školy v přírodě (plán 12 000 Kč, čerpáno 12 039 Kč)
Přehled o čerpání rozpočtu za období 2010/2011 je součástí revizní zprávy.

___________________________________________________________________________

B) K nahlédnutí byly předloženy následující doklady:

– Pokladna, tzn.pokladní doklady vč. pokladní knihy
– Bankovní výpisy
– Peněžní deník za rok 2010 a 2011 (k 30.7.2011)
– Přehled o čerpání rozpočtu za období 2010/2011

Závěr:

Revizní komise nenašla žádné závažné chyby a pochybení. Revizní komise doporučila pokladníkovi, aby účetní doklady na fotopapíře byly kopírovány, z důvodu uchování účetního dokladu, případně aby byl doklad opsán na papír, na kterém je přilepen.

 

V Praze dne 14.9.2011

 

Revizní komise SRPŠ