Zápis SRPŠ – 11.1.2010

Schůze Výboru SRPŠ – 11.1.2010

zápis

Přítomni:
pí. Losová M.
pí. Soukupová M.
p. Fridrich M.
pí. Vavrečková L.
pí. Herianová R.
pí. Dlouhá Z.

Výbor SRPŠ projednal níže uvedené body:

 

1. Kontrolní návštěva v jídelně ZŠ

Dne 7.1.2010 a 11.1.2010 proběhly kontrolní návštěvy školní jídelny. 7.1. pí. Vavrečková L. a pí. Herianová R., dne 11.1. pí. Vavrečková L. a pí. Losová M.

Závěr: kontrolované jídlo bylo s těmito připomínkami – 7. 1.  polévka příliš slaná, rajská omáčka byla standardní chuti

– 11. 1.  polévka dobré chuti, mírně slaná, hlavní jídla dobrá, nápoje bez závad

Nebyla možnost ochutnat diskutované „barevné“ nápoje, ale kontrola obdržela od paní hospodářky písemnou specifikaci výrobků firmy Baladrink a Agfoods a ujištění, že se jedná o zdravotně nezávadné výrobky. (Dokumenty budou uloženy v archivu SRPŠ).

Výbor požaduje, aby v době, kdy jsou v nabídce tyto nápoje byl druhou alternativou čaj. Reflektuje tak také prosby rodičů ZŠ.

Dále požadujeme zjednodušení názvů jídel v jídelníčku, s uvedením hlavních alergenů.

V průběhu šk. roku budou provedeny další kontroly.

Paní hospodářka apeluje na včasné platby, přednostně elektronicky, složenkou pokud možno na poště. Výbor bude tlumočit požadavky na schůzce s třídními důvěrníky 14.1.2010.

 

2. Výbor určil zástupce rodičů do Výchovné komise ZŠ, na základě požadavku vedení ZŠ. Zástupcem rodičů je paní Alice Holá (1.A),  kontakt: alohecila@volny.cz.

 

3. Zprávu o čerpání rozpočtu přednesla pí Soukupová M. Do 14.1.2010 budou předány účetní doklady k zálohovému čerpání učitelkami ZŠ. Čerpání probíhá dle plánu.

 

4. Výbor SRPŠ se dohodl, že zjistí u vedení ZŠ, jak je zabezpečena bezpečnost při vyzvedávání dětí z družiny. Stávající situaci nepovažuje za ideální.

 

Zapsala: Losová M.