Zápis SRPŠ – 12.10.2010

Schůze Výboru SRPŠ – 12.10.2010

zápis

Přítomni:

pí Losová M.
pí Soukupová M.
p Fridrich M.
pí Vavrečková L.
pí Herianová R.

za ZŠ: p. Jetmar J. – ředitel školy
pí Láníková – vedoucí pro 1.stupeň, vedoucí školní družiny
učitelky: pí Zátopková, Kopečná, Kovaříková, Nekvindová….

omluveni: pí Holá
 
Výbor SRPŠ projednal níže uvedené body:
 
1. Rozpočet SRPŠ na školní rok 2010 / 2011

Položka:

 • a) Školní družina – navýšení částky oproti minulému roku z důvodu navýšení počtu tříd ze 4 na 5. Návrh 15 000 Kč + nevyčerpaná částka 1300,-Kč. Celkem návrh 16 300 Kč.
 • b) Škola v přírodě – vedoucí školy v přírodě kontaktuje pí Soukupovou o částku 50 Kč na 1 dítě. Celkem návrh 12 000 Kč.
 • c) Zahraniční zájezd + lyžařské kurzy (2x 1500 Kč). Návrh 3 000 Kč.
 • d) Lyžařské kurzy – pouze permanentka, návrh 4 000 Kč
 • e) Karneval – kontaktní osoba: pí uč. Zátopková, návrh 6 000 Kč
 • f) Mikuláš – kontaktní osoby: učitelé 9. tříd (p. Mička, Hlinková), návrh 3 500 Kč
 • g) Vánoční jarmark – kontaktní osoba: pí uč. Kopečná, návrh 500 Kč/1 třída + 5 tříd družiny + 500 Kč na ker. hlínu. Návrh celkem 11 000 Kč.
 • h) Odměny žákům – návrh 350 Kč/1 třída. Návrh 5 600 Kč.
 • i) Keramika – zástupci SRPŠ navrhli snížit příspěvek na kroužek na 2 000 Kč, s tím, že ve školním roce 2011/2012 již SRPŠ na tento kroužek přispívat nebude. Zástupci SRPŠ zdůvodnili své rozhodnutí tím, že na jiné kroužky v rámci školy nepřispívají, a tak je to vůči ostatním dětem a ostatním kroužkům nespravedlivé. Kontaktní osoba: pí uč. Holá
 • j) Knihovna – návrh 7 000 Kč
 • k) Školní výzdoba – kontaktní osoba: pí uč. Kopečná (2. stupeň), pí uč. Holá (1. stupeň – možno připravit výzdobu na keramice) Návrh 3 000 Kč.
 • l) Sportovní akce, odměny – p .uč. Hoffmann (sportovní odměny)

I. stupeň návrh 4 000 Kč
II.stupeň návrh 1 500 Kč sportovní odměny. Návrh 5 500 Kč.
1 500 Kč vědomostní soutěže – odměny – návrh nové kapitoly rozpočtu SRPŠ. Návrh 1 500 Kč.

 • m) Nákup a opravy sportovních potřeb: p. uč. Hoffmann, návrh 10 000 Kč – převod z nevyčerpaného rozpočtu pro loňský rok
 • n) ZOO – již koupeno 3 500 Kč
 • o) Vzdělávací akce: např. ORNITA o veverkách dne 20. 10. 2010. Návrh: 4 000 Kč (1. stupeň) a 3 000 Kč (2. stupeň). Návrh 7 000 Kč.
 • p) MDD Návrh 6 000 Kč
 • q) Slavnostní oběd žáků 9 tříd. Návrh 1 500 Kč.

Na závěr paní učitelka Zátopková požádala zástupce SRPŠ, zda v případě nevyčerpání rozpočtu by bylo možné zakoupit předměty, které by byly využity např. při MDD, zápisu dětí apod. – viz přiložený seznam od pí. Zátopkové.

 

2. Školní družina

a) Zástupci SRPŠ uvítali navýšení počtu tříd školní družiny na 5 (pro žáky 4.a 5.tříd) a schválili mimořádný příspěvek na vybavení 5.třídy školní družiny.

b) Zástupci SRPŠ vedení školy poděkovali za sebe i ostatní rodiče žáků ZŠ za změnu v ranním provozu šk.družiny, kdy je nově umožněno vodit žáky do šk.družiny v době od 6:30 do 7:30 hod.

c) Dále zástupci SRPŠ tlumočili vedení školy NESOUHLAS rodičů se změnami v řádech školní družiny, konkrétně k bodu 3.7, který byl od 1.9.2010 změněn již potřetí. Rodičům se převážně nelíbilo, že by najednou v polovině října směli vyzvedávat své děti v době od 15.00 do 15.15 a poté od 16.00 do 17.00 (místo původního 15.00 až 17.00). Většina rodičů z dopisu, který dostali k podpisu, pochopila, že jde o direktivní přístup bez jakéhokoliv vysvětlení. Ředitel školy zástupcům SRPŠ odpověděl, že nikdo nemůže v této době bránit rodičům, aby si své děti vyzvedávali a že uvedené časy jsou pouze doporučené.
V uvedené době by měly děti v družině trávit čas přípravou na výuku v příštích dnech.

Zapsala: Herianová R.

Příloha k zápisu:

Návrh rozpočtu na šk.rok 2010 /2011
Dopis od pí uč. Zátopkové
Výňatek z řádu školní družiny, který dostali rodiče k podpisu cca 7.10. 2010