Zápis SRPŠ – 14.1.2011

Schůze výboru SRPŠ – 14.1.2011

záznam

Přítomni :

1. pí. Losová M.
2. p. Fridrich M.
3. pí. Vavrečková L.
4. pí. Soukupová M-
5. pí. Dlouhá Z.
6. pí. Jírová M.

(prezenční listina uložena v archivu SRPŠ , jako součást Záznamu)

Výbor SRPŠ projednal níže uvedené body:

1. Uzavření čerpání Rozpočtu SRPŠ v kalendářním roce 2010.
2. Předložení čerpání Rozpočtu SRPŠ na rok 2010-2011 ke dni 31.12.010
3. Odevzdání peněžního deníku SRPŠ na celý rok 2010.
4. Byl dokončený pokladní deník za r. 2010
5. Do konce r. 2011 bude předloženo prohlášení SRPŠ, že SRPŠ nemá příjmy podléhající zdanění.

Přílohou Záznamu je Rozpočet na r. 2010-2011 :
Čerpání do 31. 12. 2010

Zapsala M. Jírová