Revizní zpráva 2011-2012

Revizní zpráva o hospodaření SRPŠ

za období šk.rok 2011/2012

 

Na základě kontroly hospodaření SRPŠ Mazurská 599 a podkladů členů výboru SRPŠ revizní komise konstatuje následující skutečnosti:

A)    Rozpočet SRPŠ na rok 2011/2012 byl dodržen.

Přehled o čerpání rozpočtu za období 2011/2012 je součástí revizní zprávy.

___________________________________________________________________________

B)    K nahlédnutí byly předloženy následující doklady:
–          Pokladna, tzn.pokladní doklady vč. pokladní knihy
–          Bankovní výpisy
–          Peněžní deník za rok 2011 a 2012 (k 31.8.2012)
–          Přehled o čerpání rozpočtu za období 2011/2012

 
Závěr:
Revizní komise nenašla žádné závažné chyby a pochybení. Revizní komise doporučila pokladníkovi, aby účetní doklady na fotopapíře byly kopírovány, z důvodu uchování účetního dokladu, případně aby byl doklad opsán na papír, na kterém je přilepen.
 
 
 
V Praze dne 17.9.2012

Revizní komise SRPŠ