Zápis SRPŠ – 3.10.2011

Schůze Výboru SRPŠ 3. 10. 2011

 2. schůze šk. rok 2011/2012

 ZÁZNAM

Přítomni:
M. Losová
Z Dlouhá
L.Vavrečková
M. Soukupová
J. Velebilová – nový člen
R. Herianová – omluvena
M. Fridrich – omluven

1. Představena nova členka – paní Jana Velebilová
2. Rozpočet – projednán, kontrola, schválen
– Zkontrolované příspěvky po třídách
– Mikuláš navýšen na 3.500,-Kč
– Knihovna – ideální pro žáky ZŠ zveřejnit tituly knihovny na webu
– V pololetí se zeptat jak se čerpají finance na výzdobu, kvůli zpětné vazbě jak jsou finance konkrétně využívány a zda je částka dostačující nebo naopak
– Schválena částka 500,- Kč na letošní Mazurskou olympiádu, na příští šk. Rok předběžně doporučena částka 2.000,- (odměny sportujícím žákům)
– Výbor SRPŠ potřebuje mail. Adresy na “vedoucí učitele”, kteří se starají o přerozdělení jednotlivých položek rozpočtu, pro možnost upozornění na čerpání z rozpočtu, zasílání dokumentu “aktuální čerpání z rozpočtu”
Požádáme pana ředitele o kontakty!

3. Další schůze Výboru SRPŠ bude 9.1.2012 v 19.00 Magnificent tj. cca týden před třídními schůzkami ZŠ – v plánu na 16.1.2012 v 17.45 ve sborovně – schůzka vedení ZŠ, třídní důvěrníci a Výbor SRPŠ

Zapsala: M. Losová