Zápis SRPŠ – 4.6.2012

Schůze výboru SRPŠ – 4.6.2012

5. schůze šk. roku 2011/2012

zápis

Přítomni:

Losová M.
Herianová R.
Dlouhá Z.
Soukupová M.
Fridrich M.
Holá A.

Omluveni:
Velebilová J.
Vavrečková L.

1) FUNKCE VÝBORU
1 a) Kontrola funkcí výboru SRPŠ, J. Velebilová se od září 2012 stane hospodářkou SRPŠ, v revizní komisi bude Herianová R. a Soukupová M.

1b) Na začátku šk. roku 2012/2013 vybere příspěvky SRPŠ Losová, Soukupová, Velebilová. Paní J. Velebilová bude seznámena s touto činností a po odevzdání revizní zprávy (pí. Herianová odevzdá do poloviny září 2012) budou funkce a hospodaření předány. Zároveň bude na paní Velebilovou převedena možnost disponovat prostředky na účtu SRPŠ. Pí Soukupové bude dispoziční právo ukončeno.

1c) Pan Fridrich ukončil činnost ve Výboru SRPŠ.

1d) Předsedkyně Výboru SRPŠ (m. Losová) oznámila Výboru, že na konci šk.roku 2012/2013 ukončí činnost v této funkci. výbor může během šk. roku vytipovat/oslovit nového předsedu.

1e) Výbor by rád přijal nového člena.

2) ROZPOČET
Výbor SRPŠ zkontroloval čerpání z rozpočtu na základě aktuálních informací od pí Soukupové

2a) V družině i přes urgence není stále vyčerpána částka 7.624,-Kč.
Řešení: pokud nebude částka vyčerpána k datu 12.6., nakoupí Výbor společenské hry nebo hračky do družiny dle svého uvážení

2b) Není čerpána částka výzdoba školy. Částka 3.000,-Kč.
Řešení: pokud nebude částka vyčerpána k datu 12.6., převede ji Výbor do jiné položky.Výbor zvažuje zrušení této oložky na příští šk. rok.

2c) Nevyčerpala se položka Mikuláš, škola obdržela věci darem. Částka 3.500,-Kč.
Žádost od pí. uč. Nekvindové, na příští šk. rok tuto položku pro II. stupeň snížit na částku 2500,- Kč a nakoupit pouze pro žáky nižších tříd.

2d) Nevyčerpala se položka Den dětí, byl neočekávaně organizován firmou YIT. Částka 5.400,- (600,-Kč vyčerpáno)

2e) nečerpal se lyžařský zájezd a permanentky, neuskutečnil se. Částka 5.500,-

Návrh Výboru SRPŠ k nevyčerpaným položkám 2c,2d,2e:
1. Zakoupit sportovní vybavení /potřeby – prosíme p. učitele Mičku, aby kontaktoval Výbor SRPŠ s návrhem.
srpsmazurska@seznam.cz

2. Zakoupit knihy do knihovny ZŠ, které budou potřeba jako povinná četba a není jich dostatek – prosíme pí. Učitelku Nekvindovou, aby kontaktovala Výbor SRPŠ s návrhem.
srpsmazurska@seznam.cz
3. Výbor byl informován o potřebě zakoupit čtečku čárových kódů do knihovny, Výbor souhlasí , pouze pokud částka za čtečku nepřesáhne 2990,-Kč. Nad částku 3.000,- by se stala čtečka majetkem SRPŠ, což nechceme.
3) WEB
3a) Výbor požádá pana ing. Rovného, aby doplnil rubriku ARCHIV, ve kterém bude vždy v podrubrice „sbalen“ předcházející šk.rok – zápisy, rozpočty, revizní zpráva. Tyto informace na starém webu byly, Výbor je chce uchovávat, prosíme o přetažení na nové stránky.

3b) Rozpočet – v této rubrice musí být všechny rozpočty za aktuální šk. rok. Staré mohou být sbalené, aktuální čerpání rozbalené.

3c) totéž v rubrice Zápisy

Zapsala: Losová M.