Zápis SRPŠ 11.6.2013

Schůze výboru SRPŠ –  11.6. 2013

5. schůze šk. rok 2012/2013

– ZÁPIS

Přítomni:

Vedení ZŠ:

M. Bulirschová, ředitelka ZŠ
K. Peterková, zástupkyně ZŠ

Výbor SRPŠ:

Margita Losová
Jana Velebilová
Lucie Vavrečková
Marie Soukupová
Renata Herianová

omluveny:  Alice Holá, Zuzana Dlouhá

 1.  AKTUALIZOVANÝ ROZPOČET – ČERPÁNÍ K 11. 6. 2013 – je součástí zápisu
 • předložila a o čerpání z rozpočtu informovala  J. Velebilová, hospodářka SRPŠ
 • čerpání probíhá dle plánu
 • SRPŠ schválilo navýšení karnevalu o 1.000,-Kč (odměny)
 • zálohy jsou vydané, tento měsíc proběhne vyúčtování záloh v níže uvedených termínech:
 • 19. 6. odevzdají učitelé zbylé účty paní Velebilové, ráno ve sborovně v 7.50
 • Poslední možnost předání účtů paní Velebilové přes paní ředitelku je do 28. 6.  (převzetí si pak domluví pí Velebilová s paní ředitelkou)
 • rezerva 4.000,-  v rozpočtu je stále vyčleněna na vybavení nových družin, Výbor schválil, že je možno je zakoupit na začátku šk. roku (až budou družiny zrekonstruované)
 • Rozpočet 2013/2014 – do 20. 6. 2013 pošle paní ředitelka Výboru návrhy/podněty k rozpočtu od učitelů / Výbor bude k těmto přihlížet při sestavování dalšího rozpočtu

2. Vedení ZŠ informovalo SRPŠ o dění ve škole, veškeré informace bude vedení ZŠ zveřejňovat nebo již je zveřejněno na webu školy (rekonstrukce, atp.)

 3. STRAVOVÁNÍ

 • již je funkční objednávkový systém, lepší přehled o vyúčtování
 • do 12. dne v měsíci musí být uhrazeny obědy na následující měsíc
 • ukončení stravování a vyúčtování pro děti, které ukončují docházku na ZŠ – bude zasláno vyúčtování na maily rodičů a zároveň vráceny případné přeplatky na účet (nepřejeme si převádění na mladší sourozence, kvůli přehlednosti)
 •  není funkční mail jídelna@mazurska.cz – vyřeší se

 4.  Uzavření rozpočtu za šk. rok 2012/13

 • Předání účtů – pí Velebilová předá dle domluvy pí Herianové, ta zpracuje Revizní zprávu
 • Revizní zpráva bude na webu ZŠ v první polovině září 2013

 5. Výbor schválil výši příspěvku na příští šk. rok 2013/14 ve výši 300,-Kč na dítě (nezměněná částka). Příspěvek je dobrovolný.

 • 2. 9. 2013 na tř. schůzkách 1. ročníky – vyberou tř. učitelé
 • Do 10. 9. 2013 ostatní ročníky předají příspěvek tř. učiteli (ten na seznamu třídy, který předá SRPŠ označí zaplacení)
 • 11. 9. předání financí ve sborovně v 7.30 zástupcům Výboru SRPŠ
 • Výbor bude mít tou dobou již návrh rozpočtu – jednotlivé položky čerpání, rozpočet upraví podle aktuálně vybrané částky a počtu dětí v ZŠ v dalším týdnu
 •  Termíny jsou stanoveny s ohledem na to, aby podle zkušeností minulých let mohl Výbor SRPŠ přispět i na akce pořádané již na začátku šk. roku – např. tradiční Mazurská olympiáda

Příloha 1: Prezenční listina

Příloha 2: aktualizovaný Rozpočet na šk.rok 2012/2013 – čerpání k 11.6. 2013

 

Zapsala M. Losová

11. 6. 2013