Zápis SRPŠ 19.11.2012

 Schůze Výboru SRPŠ a třídních důvěrníků  19.11.2012

2. schůze šk. rok 2012/2013

ZÁPIS

Přítomni:
Vedení ZŠ:
K. Bulirschová, ředitelka ZŠ
M. Peterková, zástupkyně ZŠ
 
Výbor SRPŠ:
M. Losová
J. Velebilová
M. Soukupová
Z. Dlouhá

Omluvená:
R. Herianová
A. Holá
L. Vavrečková

1. SHRNUTÍ VYBÍRÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ, HLAVNÍ BOD PROGRAMU- NÁVRH ROZPOČTU SRPŠ PRO ŠK. ROK 2012/2013 – seznámení třídních důvěrníků s výsledky, předložila Margita Losová, předsedkyně SRPŠ

2. AKTUALIZOVANÝ ROZPOČET – ČERPÁNÍ K 13.11.2012
předložila J. Velebilová, nová hospodářka SRPŠ

3. Žádost vedení školy o změnu v rozpočtu
Návrh: Položka pro TV bude snížena a převedena na didaktické pomůcky pro předmět Angličtina, na které ZŠ nemá momentálně prostředky
Výbor SRPŠ změnu schválil, J. Velebilová ji zapracuje do následující aktualizace rozpočtu.

4. TERMÍNY DALŠÍCH SCHŮZEK Výboru SRPŠ:
Výbor se bude scházet:
1. Přibližně týden před oficiálními tř. schůzkami ZŠ v Magnificentu, tyto termíny budou mezi členy Výboru znovu prověřovány podle aktuálních možností členů Výboru:
3.1.2013, 3.4.2013, 27.5.2013 vždy v 19.00 hodin s vedením ZŠ

2. V den tř. schůzky s třídními zástupci 45 minut před začátkem třídních schůzek, tj. v 17.15 hodin ve sborovně ZŠ: 7.1.2013, 8.4.2013, 3.6.2013

Příloha 1: Prezenční listina
Příloha 2: aktualizovaný rRozpočet na šk.rok 2012/2013 – čerpání k 13.11.2012

Zapsala: M. Losová
20.11.2012