Zápis SRPŠ 3.1.2013

Schůze výboru SRPŠ – 3.1.2013

3. schůze šk. roku 2012/2013

– ZÁPIS

přítomni za výbor SRPŠ:

  • Jana Velebilová
  • Lucie Vavrečková
  • Alice Holá
  • Zuzana Dlouhá
  • Renata Herianová

Paní Velebilová informovala o změnách v rozpočtu SRPŠ. Diskuse o potřebě dovybavení školní kuchyňky, Dle informace paní ředitelky bude řešena koncem ledna se servisním střediskem a zástupci městské části. Paní ředitelka členy výboru SRPŠ informovala o:

1. Probíhá úprava místnosti knihovny.

2. Bude nově vybavena další místnost družiny.

3. Zhodnocení podzimních školních akcí.

4. Spuštěno objednávání obědů přes internet pro I.-II. Třídy. (Brzy bude spuštěno i pro ostatní ročníky.)

5. Změny v kurzech plavání.

6. Rekonstrukce počítačové učebny.
Zapsala:
L. Vavrečková
3.1.2013