Zápis SRPŠ 4.4.2013

Schůze výboru SRPŠ –  4. 4. 2013  

4. schůze šk. rok 2012/2013

  – ZÁPIS

Přítomni:
Vedení ZŠ:
K. Bulirschová, ředitelka ZŠ
M. Peterková, zástupkyně ZŠ
 
Výbor SRPŠ:
Margita Losová
Jana Velebilová
Lucie Vavrečková
Marie Soukupová

omluveny:  Alice Holá, Zuzana Dlouhá, Renata Herianová

1. AKTUALIZOVANÝ ROZPOČET – ČERPÁNÍ K 4. 4. 2013 – je součástí zápisu
– předložila a o čerpání z rozpočtu informovala J. Velebilová, hospodářka SRPŠ
– čerpání probíhá dle plánu, zbývá dočerpat ve 2. pololetí 46.135,-Kč
– je vytvořena rezerva 4.000,- na vybavení nových družin, bude rozhodnuto na další schůzi

2. Vedení ZŠ informovalo SRPŠ v následujících bodech
– Přislíbeno nové sociální zařízení – rekonstrukce
– Byla zrekonstruována a nově vybavena 1 družina (dříve v nevyhovujících prostorách)
– V plánu je z bývalých dílen vytvořit 2 nové družiny (přepažením velké dílny)
– V plánu je nová počítačová učebna
– V plánu je revitalizace okolí ZŠ (prozatím alespoň oprava laviček)
– O prázdninách budou vymalovány budoucí 1. třídy a 6. třída
– Kapacitata družin ve šk.r. 2013/2014 bude 7 oddělení, 210 dětí
– Od 1. 5. 2013 startuje objednávací systémobědů
– Informace o uskutečněných kulturních a sportovních akcích v ZŠ
Tyto informace obdrží také třídní důvěrníci na schůzce 8. 4. 2013 s vedením ŽS a Výborem SRPŠ

Příloha 1: Prezenční listina
Příloha 2: aktualizovaný Rozpočet na šk.rok 2012/2013 – čerpání k 4. 4. 2013

Zapsala M. Losová
4. 4. 2013