1. schůze SRPŠ – 3.10.2013

Schůze výboru SRPŠ –  3. 10.  2013
1. schůze šk. rok 2013/2014
zápis

Přítomni:

Vedení ZŠ:
K. Bulirschová, ředitelka ZŠ
M. Peterková, zástupkyně ZŠ

Výbor SRPŠ:
Margita Losová
Jana Velebilová
Lucie Vavrečková
Marie Soukupová
Renata Herianová
Alice Holá
Zuzana Dlouhá
Markéta Petřinová, nový člen

  1. NOVÝ ROZPOČET – NA ŠK. ROK 2013-2014 – je součástí zápisu
  • Výbor byl informován o průběhu vybírání příspěvků SRPŠ, poděkování patří třídním učitelům za součinnost a rodičům za poskytnutí příspěvků, velká většina přispěla (viz rozpočet)
  • Návrh rozpočtu předložila J. Velebilová, hospodářka SRPŠ, rozpočet byl vytvořen na základě zkušeností z minulých let, na základě podnětů ZŠ a učitelů (tlumočeny vedením ZŠ), zohledněn byl větší počet dětí a aktuální potřeby školy a dětí
  • SRPŠ rozpočet jednomyslně schválilo

2. Vedení ZŠ informovalo SRPŠ o dění ve škole (rekonstrukce, atp.)

3. Výbor schválil a přijal nového člena Výboru – pí. Markétu Petřinovou

4. SRPŠ bude mít archiv starších dokumentů v ZŠ – v nejbližší době dojde k přemístění

Příloha 1: Prezenční listina (v archivu SRPŠ)
Příloha 2: Schválený rozpočet na šk.rok 2013/2014

Zapsala M. Losová

3.10. 2013