2. schůze SRPŠ – 8.1.2014

Schůze výboru SRPŠ 8. 1. 2014
2. schůze šk. rok 2013/2014
– zápis

 Přítomni:

Vedení ZŠ:
M. Bulirschová, ředitelka ZŠ
K. Peterková, zástupkyně ZŠ

Výbor SRPŠ:
Margita Losová
Jana Velebilová
Lucie Vavrečková
Marie Soukupová
Renata Herianová
Alice Holá
Zuzana Dlouhá
Markéta Petřinová

 1.        AKTUÁLNÍ ČERPÁNÍ Z ROZPOČTU – NA ŠK. ROK 2013-2014
– je součástí zápisu

  • Výbor byl informován o průběhu čerpání příspěvků SRPŠ, předložila J. Velebilová, hospodářka SRPŠ
  • Výbor SRPŠ schválil návrh na příspěvek pro 2. Stupeň HN ve výši 2.000Kč na CD a DVD „Nebojte se klasiky“

2.       DOPRAVA PŘED ZŠ

  • Výbor SRPŠ požádal vedení ZŠ o urgování řešení dopravní situace před školou (proběhla již první jednání s MČ, Školská rada a zástupce SRPŠ se účastnil jednání s MČ a o situaci je informoval, vedení ZŠ je v kontaktu se zástupci MČ)

3.       SBĚR

  • Prosíme vedení ZŠ o vylepšení organizace sběru/ navrhnout lepší systém odevzdávání sběru. Informace o organizaci sběru budou před další sběrovou akcí na webu ZŠ. V akci navrhujeme pokračovat, finanční přínos pro jednotlivé třídy je pozitivní. Prosba o vylepšení vznikla na základě podnětu ze strany rodičů.

4.       FOCENÍ

  • Prosba na vedení ZŠ – poslat včas rodičům informaci o akci focení přes všeobecnou zprávu v Bakalářích

5.       JARMARK

  • Prosba, zda by mohla být jedna sběrná družina otevřená až do konce běžné pracovní doby družiny, pro případ, že si někteří rodiče nemohou děti vyzvednout před začátkem jarmarku.

6.       SRPŠ má již archiv starších dokumentů v ZŠ

7.       Další Výbor SRPŠ bude 14.5.2014 v 19.00

Příloha 1: Prezenční listina (v archivu SRPŠ)
Příloha 2: Aktuální rozpočet na šk.rok 2013/2014 – čerpání

Zapsala M. Losová
9. 1. 2014