2. schůze SRPŠ – 3.11.2014

Schůze výboru SRPŠ – 3. 11. 2014

– 2. schůze šk. rok 2014/2015

– zápis

Přítomni:

Vedení ZŠ:
Peterková, zástupkyně ZŠ

Výbor SRPŠ:
Margita Losová
Jana Velebilová
Lucie Vavrečková
Marie Soukupová
Renata Herianová
Alice Holá
Zuzana Dlouhá
Markéta Petřinová

1. INFORMACE ZE ZŠ – rodiče dostanou kompletní informace na schůzce třídních důvěrníků

dopravní situace před školou – NOVÝ PŘECHOD
proběhnou volby do ŠR
vzdělávací akce – plán
18.11. focení
3.12.-Vánoční jarmark

2. Margita Losová – rezignovala na funkci předsedkyně Výboru SRPŠ, Lucie Vavrečková rezignovala na funkci místopředsedkyně SRPŠ. Výbor SRPŠ rezignace jednomyslně přijal. Obě zůstávají nadále členkami Výboru SRPŠ, aby pomohly plynulému předání funkcí.

3. Výbor SRPŠ zvolil jednomyslně do funkce předsedkyně paní Markétu Petřinovou a do funkce místopředsedkyně paní Alici Holou. Jana Velebilová zůstává nadále ve funkci hospodářky.

4. Budou provedeny nutné změny v dispozičních právech k účtu SRPŠ – změna podpisových vzorů, přístupy do internetového bankovnictví a žádost o novou kartu. Nejpozději k 1. 12. 2014. Dispoziční práva k účtu bude mít nově: Markéta Petřinová – předsedkyně SRPŠ, Jana Velebilová – hospodářka, Alice Holá – zástupkyně předsedy.

5. M. Losová předá M. Petřinové – archiv zápisů za šk.rok 2013/14.

6. Další Výbor SRPŠ bude 7. 1. 2015 a 4. 5. 2015 v 19.00

Příloha 1: Prezenční listina (v archivu SRPŠ)
Příloha 2: Počáteční rozpočet na šk. rok 2014/2015 – je již na webu ZŠ v sekci SRPŠ

Zapsala M. Losová

3.11.2014