4. schůze SRPŠ – 4.5.2015

 Schůze výboru SRPŠ 4.5.2015

4. schůze šk. rok 2014/2015

– zápis

Přítomni:

Vedení ZŠ
M. Bulirschová – ředitelka ZŠ
K. Peterková – zástupkyně ZŠ

Výbor SRPŠ
Markéta Petřinová
Jana Velebilová
Lucie Vavrečková
Marie Soukupová
Alice Holá

Omluveny:
Renáta Herianová
Margita Losová
Zuzana Dlouhá

  1. INFORMACE ZE ZŠ – rodiče dostanou kompletní informace na schůzce třídních důvěrníků
  2. Hospodářka Jana Velebilová předložila aktuální stav čerpání rozpočtu SRPŠ k 30.04.2015
  3. Paní Marie Soukupová a paní Lucie Vavrečková oznámily ukončení činnosti ve výboru SRPŠ k 30.6.2015.
  4. Výbor SRPŠ vznesl připomínku k nominacím školské rady na cenu Eduarda Štorcha za pedagogický přínos.

Příloha:

1. prezenční listina (v archivu SRPŠ)
2. rozpočet SRPŠ k 30.04.2015

 Zapsala Markéta Petřinová – 4.5.2015