3. schůze SRPŠ – 7.1.2015

Schůze výboru SRPŠ – 7.1.2015

 – 3.schůze šk. roku 2014/2015

 – zápis

Přítomni:

Vedení ZŠ
M. Bulirschová – ředitelka ZŠ
M Peterková – zástupkyně ZŠ

Výbor SRPŠ
Markéta Petřinová
Margita Losová
Jana Velebilová
Lucie Vavrečková
Marie Soukupová
Zuzana Dlouhá

Omluveny: Renáta Herianová, Alice Holá

1. INFORMACE ZE ZŠ – rodiče dostanou kompletní informace na schůzce třídních důvěrníků

2. Hospodářka Jana Velebilová předložila aktuální stav čerpání rozpočtu SRPŠ k 31.12.2014

3. Na základě změny předsedy výboru proběhla změna dispozičního práva k účtu SRPŠ. Dispoziční právo mají nyní: předsedkyně výboru Markéta Petřinová, místopředsedkyně Alice Holá a hospodářka Jana Velebilová. Margita Losová předala Markétě Petřinové archiv dokladů SRPŠ a razítko.

4. Další schůze výboru je plánovaná na 4.5.2015

Příloha:

1. prezenční listina (v archivu SRPŠ)
2. rozpočet SRPŠ k 31.12.2014

Zapsala M. Petřinová – 7.1.2015