Revizní zpráva

Revizní zpráva o hospodaření SRPŠ

za období šk.rok 2013/2014

Na základě kontroly hospodaření Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Mazurská a
podkladů členů výboru SRPŠ revizní komise konstatuje následující skutečnosti:

A) Rozpočet SRPŠ na rok 2013/2014 byl dodržen.
Přehled o čerpání rozpočtu za období 2013/2014 je součástí revizní zprávy.
___________________________________________________________________________

B) K nahlédnutí byly předloženy následující doklady:
– Pokladna, tzn.pokladní doklady vč. pokladní knihy
– Bankovní výpisy
– Peněžní deník za rok 2013 a 2014 (k 31.8.2014)
– Přehled o čerpání rozpočtu za období 2013/2014

C) Revizní komise by chtěla připomenout jednotlivým učitelům, aby nezapomněli hlásit při objednávání / placení adresu

     Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Mazurská           IČ: 43005161
     Svídnická 599/1a
     181 00 Praha 8

a neuváděli identifikační údaje ZŠ Mazurská.

Závěr:

Revizní komise nenašla žádné závažné chyby a pochybení.

V Praze dne 22.9.2014

Revizní komise SRPŠ