1. schůze SRPŠ – 23.9.2015

Zápis ze schůze výboru SRPŠ

dne 23.9.2015

(1.schůze šk. roku 2015/2016)

Přítomni:

vedení ZŠ
M. Bulirschová – ředitelka ZŠ

Výbor SRPŠ
Markéta Petřinová
Jana Velebilová
Alice Holá
Renáta Herianová

Omluveny: Margita Losová,  Zuzana Dlouhá,  Milena Grófová

Výbor se sešel v neusnášeníschopném počtu, z tohoto důvodu se v nejbližším možném termínu sejde výbor ke schválení nového rozpočtu pro školní rok 2015/2016 a projednání čerpání rozpočtu za školní rok 2014/2015.

  1. Konečný rozpočet šk. roku 2014/15 – hospodářka Jana Velebilová informovala výbor o průběhu čerpání příspěvků
  2. Rozpočet na rok 2015/2016 – Výboru byl předložen návrh rozpočtu na šk. r.. 2015/2016 vypracovaný J. Velebilovou, hospodářkou SRPŠ dle podnětů školy a průběhu čerpání v minulých letech. Tento rozpočet a jeho jednotlivé položky byly projednány a schváleny všemi členy výboru v náhradním termínu.
  3. Výbor projednal přijetí nového člena – paní Mileny Grófové.
  4. Paní Jana Velebilová oznámila svoji rezignaci na funkci hospodářky SRPŠ. Funkci bude vykonávat do příští schůze výboru.
  5. Další schůze výboru je plánovaná na 4.11.2015

Příloha:
1. prezenční listina (v archivu SRPŠ)
2. konečný rozpočet SRPŠ na šk. rok 2014/2015
3. schválený rozpočet na šk. rok 2015/2016

Zapsala M. Petřinová – 2.10.2015