2. schůze SRPŠ – 4.11.2015

Zápis ze schůze výboru SRPŠ

dne 4.11.2015

(2.schůze šk. roku 2015/2016)

Přítomni:

Vedení ZŠ
M. Bulirschová – ředitelka ZŠ
K. Peterková – zástupkyně

Výbor SRPŠ
Markéta Petřinová
Jana Velebilová
Zuzana Dlouhá
Milena Grófová
Renáta Herianová – telefonicky

Omluveny: Margita Losová, Alice Holá

  1. INFORMACE ZE ZŠ – rodiče dostanou kompletní informace na schůzce třídních důvěrníků
  2. Rezignující na svou funkci hospodářka Jana Velebilová předložila aktuální stav čerpání rozpočtu SRPŠ k 4.11.2015
  3. Výbor schválil přejmenování sdružení na „Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Mazurská“, z důvodů nových zákonných požadavků.
  4. Nejpozději k 15.11.2015 je třeba zvolit novou hospodářku SRPŠ. Výbor požádal vedení školy o spolupráci při náboru nových členů SRPŠ.
  5. Další schůze výboru je plánovaná na 6.1.2016

Příloha:

  1. prezenční listina (v archivu SRPŠ)
  2. rozpočet SRPŠ k 4.11.2015

Zapsala M. Petřinová – 4.11.2015