3. schůze SRPŠ – 6.1.2016

Zápis ze schůze výboru SRPŠ

dne 6.1.2016

(3. schůze šk. roku 2015/2016)

Přítomni:

Vedení ZŠ
Bulirschová – ředitelka ZŠ

Výbor SRPŠ
Markéta Petřinová
Zuzana Dlouhá
Milena Grófová
Margita Losová
Alice Holá
Jana Velebilová
Renáta Herianová

  1. Hlavní výbor SRPŠ hlasoval o schválení nových stanov Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Mazurská. Stanovy byly jednomyslně schváleny.
  2. INFORMACE ZE ZŠ – rodiče dostanou kompletní informace na schůzce třídních důvěrníků
  3. Hlavní výbor vydal oznámení o případném ukončení činnosti – viz příloha
  4. Hlavní výbor odhlasoval, že místopředsedkyně Alice Holá bude do konce školního roku 2015/16 dočasně vykonávat funkci hospodářky. Odstupující hospodářka paní Velebilová jí předá účetní doklady do konce ledna 2016.
  5. Další schůze výboru je plánovaná na 11.5.2016

Příloha:

  1. prezenční listina (v archivu SRPŠ)
  2. stanovy SRPŠ
  3. oznámení pro členy SRPŠ

Zapsala M. Petřinová – 6.1.2016

  • Stanovy SRPŠ i oznámení pro členy SRPŠ zobrazíte kliknutím na odkaz přílohy.