4. schůze SRPŠ – 6.4.2016

Zápis z mimořádné schůze výboru SRPŠ

dne 6.4.2016

(4.schůze šk. roku 2015/2016)

Přítomni:

Vedení ZŠ
M. Bulirschová – ředitelka ZŠ
K. Peterková – zástupkyně ředitelky

Výbor SRPŠ
Markéta Petřinová
Zuzana Dlouhá
Milena Grófová
Margita Losová
Alice Holá
Renáta Herianová

Omluvena:
Jana Velebilová

Lucie Benešová
Monika Holubcová
Martina Polesná
Renáta Al-Quran
Marta Krušinská

  1. Hlavní výbor SRPŠ hlasoval o přijetí nových členů do výboru. Paní Lucie Benešová, Monika Holubcová, Renáta AL-Quran, Marta Krušinská a Martina Polesná byly jednomyslně přijaty.
  2. Paní Renáta Herianová oznámila svůj odchod z řad výboru SRPŠ k 30.6.2016. Paní Alice Holá rezignovala na funkci místopředsedy. Hlavní výbor rezignaci jednomyslně přijal.
  3. Hlavní výbor jednomyslně zvolil do funkce místopředsedy paní Lucii Benešovou.
  4. Hlavní výbor jednomyslně zvolil do funkce hospodářky paní Moniku Holubcovou. Odstupující hospodářka paní Velebilová předá účetní doklady do konce dubna 2016.
  5. Budou provedeny změny v dispozičních právech k bankovnímu účtu SRPŠ. Podpisové právo bude mít paní Markéta Petřinová – předseda, paní Lucie Benešová – místopředseda a paní Monika Holubcová – hospodářka.
  6. Další schůze výboru je plánovaná na 11.5.2016

Příloha:

1. prezenční listina (v archivu SRPŠ)

Zapsala M. Petřinová – 6.4.2016