5. schůze SRPŠ – 11.5.2016

Zápis ze schůze výboru SRPŠ

dne 11.5.2016

(5. schůze šk. roku 2015/2016)

Přítomni:

Vedení ZŠ:
M. Bulirschová – ředitelka ZŠ
K. Peterková – zástupkyně

Výbor SRPŠ
Markéta Petřinová
Jana Velebilová
Lucie Benešová
Alice Holá
Monika Holubcová,
Marta Krušinská
Renata Al-Quran
Martina Polesná

Omluveny: Zuzana Dlouhá, Milena Grófová, Margita Losová, Renáta Herianová

  1. Hlavní výbor jednomyslně zvolil do funkce revizní paní Renatu Al-Quran.
  2. Odstupující hospodářka paní Velebilová oznámila, že v daném termínu předala všechny potřebné doklady a razítko hospodářce paní Holubcové a místopředsedkyni paní Benešové. Předávací protokoly jsou uloženy v archivu    SRPŠ.
  3. INFORMACE ZE ZŠ – rodiče dostanou kompletní informace na schůzce třídních důvěrníků.
  4. 17.5. proběhne sčítání hlasů ankety O cenu Eduarda Štorcha. Zástupci SRPŠ na tomto sčítání budou pí. Holubcová a pí. Krušinská.

Příloha:

1. prezenční listina (v archivu SRPŠ)