Výbor a kontakty

 Výbor SRPŠ

Předsedkyně: Markéta Petřinová
Místopředsedkyně: Lucie Benešová
Hospodářka: Monika Holubcová
Revizní: Renata Al-Quran
Členové: Jana Velebilová
Alice Holá
Zuzana Dlouhá
Milena Grofová
Martina Polesná
Marta Krušinská

  • č.účtu: 230983276/0300
  • roční příspěvek na jednoho žáka je 300 Kč
  • KONTAKT: srpsmazurska@seznam.cz