Výbor a kontakty

 

Výbor SRPŠ

Předsedkyně: Markéta Petřinová
Místopředsedkyně: Lucie Benešová
Hospodářka: Monika Holubcová
Revizní: Renata Al-Quran
Členové: Jana Velebilová
  Alice Holá
  Zuzana Dlouhá
  Milena Grofová
  Martina Polesná
  Marta Krušinská

 
Číslo b. účtu: 230983276/0300
Roční příspěvek na jednoho žáka: 300 Kč

Emailová adresa: srpsmazurska@seznam.cz