Archív štítku: poučení

Kritéria k přijímání dětí

Ředitelka Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků nadepsané základní školy k plnění povinné školní docházky.

 

Směrnice č. 02/2019

Podmínky přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky
do Základní školy Mazurská, Svídnická 1a/599, Praha 8 – Troja
pro školní rok 2019 – 2020

 

Desatero pro rodiče, poučení o odkladu

Vážení rodiče,

pro Vaše dítě bude vstup do první třídy úspěšný a snadný, pokud budete vědět, jak má být připraveno. MŠMT jako přílohou k Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání (mateřské školy), vydalo konkretizované očekávané výstupy, které upřesňují požadavky na to, co by mělo dítě zpravidla na konci předškolního vzdělávání znát.

Uvedený text, Desatero pro rodiče dětí předškolního věku[1], Vám může pomoci posoudit, jaké jsou na dítě kladeny požadavky a zda je pro vstup do ZŠ připraveno.

Bližší informace v příloze.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku