Archív štítku: školní

Řád školní družiny

 

Vnitřní řád školní družiny je určen pro interní potřebu a je závazný pro všechny zaměstnance školní družiny, pro všechny žáky, kteří byli k zájmovému vzdělávání ve školní družině přijati i pro jejich zákonné zástupce. Je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání rovněž v platném znění..

Řád školní družiny můžete zobrazit či stáhnout ve formátu pdf zde.

Jídelní lístek

 


Jídelní lístek zobrazíte kliknutím na tento odkaz.

Oznámení školní družiny

Vážení rodiče,

z organizačních důvodů je nutné, abyste účast Vašeho dítěte na akcích školní družiny potvrdili pí. vychovatelce nejdéle 2 dny před plánovanou akcí. Při nedodržení tohoto termínu se Vaše dítě nebude moci akce zúčastnit (výjimkou je návrat dítěte po nemoci).

Probíhá-li současně ve stejný den zájmový kroužek, kam Vaše dítě pravidelně dochází, je třeba ho z kroužku písemně omluvit.

ZŠ Mazurská 23.2.11

PaedDr. Zuzana Láníková

vedoucí ŠD