Třídní schůzky

 

Zveme rodiče 1. – 9. tříd na konzultační hodiny, popř. třídní schůzky. Bližší informace v článku.

 

 

 

 

  • Schůzka třídních důvěrníků se nekoná. Případné dotazy zodpoví vedení školy.
  • Konzultační hodiny nebo třídní schůzky proběhnou podle pokynů třídních učitelů v pondělí 16. 4. 2018 nebo v jiném, předem s třídními učiteli domluveném, termínu. Náplní konzultačních hodin či třídní schůzky budou informace učitelů o chování a prospěchu žáků za třetí čtvrtletí školního roku 2017 – 2018, akce a výjezdy tříd i školy na ozdravné pobyty, různé. 
  • Přesný termín, hodinu a organizaci konzultačních hodin nebo třídní schůzky sdělí rodičům třídní učitelé.

Milada Bulirschová

Napsat komentář