Variabilní symboly do ŠD

skola6

Všechny děti přihlášené do školní družiny již DOSTALY od svých vychovatelek přidělený VARIABILNÍ SYMBOL pro platby „družinovného“. Platbu zašlete na BÚ školy 2580934/0300. Prosíme, nezapomeňte uvést přidělený variabilní symbol. Výše úplaty na 1 měsíc činí 200,- Kč. Případné dotazy zodpoví příslušné paní                                                                                          vychovatelky.

Milada Bulirschová

Napsat komentář