Volné dny 30. 4. a 7. 5. 2012

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že podle § 24,odst.(2) Zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze dne 24. září 2004
vyhlašuji pro žáky ZŠ Mazurská na dny 30. dubna 2012 (pondělí) a 7.května 2012 (pondělí) volné dny – ředitelské volno. (Tato informace Vám byla podána již na třídních schůzkách 11.4.2012).

Mgr.Jaroslav Jetmar, ředitel školy

Napsat komentář