Volno pro žáky ZŠ v červnu 2013

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu se školským zákonem volno pro žáky ZŠ v týdnu 24. 6. 2013 – 28. 6. 2013. Podrobnosti v „číst více“!
Volno pro žáky školy v týdnu 24. 6. 2013 – 28. 6. 2013 vyhlašuje ředitelka školy z důvodů technické a prostorové přípravy rekonstrukce učebny PC, rekonstrukce 2 oddělení ŠD a dlouhodobě plánované velké letní stavební akce rekonstrukce sociálního zařízení.

Vysvědčení bude vydáno žákům v pátek dne 21. 6. 2013. Provoz ukončí celá škola.

Děkujeme všem za pochopení tohoto opatření, přejeme krásné prázdniny a těšíme se na shledanou s našimi žáky opět v září při slavnostním zahájení školního roku 2013 – 2014.

Milada Bulirschová a všichni zaměstnanci školy

Napsat komentář