Vybité baterie můžete odevzdat i v naší škole

 

Sběrná místa, kde lze odevzdat vybité baterie, jsou dnes na každém rohu. Jedno z nich je i v naší škole – hned u vchodu v přízemí školy najdete sběrnou nádobu.

 

 

 

Proč vybité baterie dáváme do sběrné nádoby a ne do koše? Chráníme tím životní prostředí. Baterie obsahují řadu chemických látek – např. těžkých kovů. S běžným odpadem by se baterie dostaly na skládku nebo do spalovny a znečišťovaly by tak ovzduší, půdu i vodu. Díky sběrným nádobám k tomuto znečištění nedojde. Z odevzdaných baterií lze navíc řadu kovů opět recyklovat a životní prostředí tak není ohroženo další těžbou surovin. Sběr baterií tak pomáhá přírodě hned dvakrát.

V Praze 8 je do sběru baterií zapojeno 11 základních a mateřských škol, a to včetně naší ZŠ. V úterý 15. ledna 2019 proběhlo v Grabově vile setkání zástupců těchto škol se zástupci MČ Praha 8 a společnosti ECOBAT. Všechny zapojené školy obdržely Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2018.

Za školu Mgr. Zdenka Kopečná

 

 

Napsat komentář