Výsledková listina 4. bleskového sběru 27.5. – 31.5.2013

Tento sběr patřil k našim velmi úspěšným. Za čtyři dny jsme sebrali velké množství papíru. Část sběru máme uloženo ve škole, bude odvezen na začátku nového školního roku.

Sběrné suroviny odvezly celkem 7340 kg

výsledková listina 4. sběru

Děkujeme všem malým i velkým sběračům za projevenou aktivitu během celého školního Přejeme všem hezké prázdniny a v příštím školním roce se budeme těšit na další spolupráci.

Iva Hlavsová

Napsat komentář