Výsledky zápisu do 1. třídy

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí žáka do 1. třídy pro školní rok 2018 – 2019 najdete v „číst více“.

 

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Písemné rozhodnutí se již zákonnému zástupci nezasílá. 

Možnost podat žádost o odklad není oznámením rozhodnutí o přijetí dotčena a zákonný zástupce ji můžete podat v termínu do 30.4.2018 ředitelce školy. 

Písemné rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Písemnou žádost lze předat v kanceláři školy osobně nebo lze oskenovanou podepsanou žádost zaslat jako přílohu emailem na reditelka@mazurska.cz. K případnému osobnímu vyzvednutí budou rozhodnutí o přijetí připravena od 2.5.2018 v sekretariátu ZŠ. 

Po dokončení řízení o odkladech školní docházky předpokládáme otevření 3 prvních tříd s cca 25 – 26 žáky. 

Mgr. Milada Bulirschová v.r., ředitelka školy

Napsat komentář