Plán třídních schůzek

Předpokládané termíny třídních schůzek

 • Třídní schůzky v pondělí 9. 9. 2019 v budově školy – školní řád, ostatní řády školy, informace o zahájení školního roku, individuální vzdělávací plány žáků, výjezdy (ozdravné pobyty, adaptační kurz), různé
  • Třídy 2. B a 4. C od 18,30 hodin
  • Třídy 6. A a 6. B od 18,30 hodin

 

 • Třídní schůzky v pondělí 7. 10. 2019 v budově školy – informace o zahájení školního roku, informace o chování a prospěchu, individuální vzdělávací plány žáků, školní řád, ostatní řády školy, výjezdy, různé
  • 1. stupeň – 2. A,C, 3. A,B,C, 4. A,B, 5. A,B,C,D od 18,30 hodin
  • 2. stupeň – 7. A,B, 8. A,B, 9. A,B od 18,30 hodin
  • Ostatní třídy v případě potřeby po dohodě s třídními učiteli

 

 • Třídní schůzky v pondělí 13. 1. 2020 v budově školy – informace o prospěchu a chování v 1. pololetí, přihlášky na SŠ, individuální vzdělávací plány žáků, různé
  • 1. stupeň od 18,30 hodin
  • 2. stupeň od 18,30 hodin

 

 • Třídní schůzky nebo konzultační hodiny (dle TU) v pondělí 11. 5. 2020 v budově školy – informace o prospěchu a chování žáků, o klasifikaci za 2. pololetí, závěr školního roku, různé
  • 1. stupeň od 18,30 hodin nebo dle rozpisu TU
  • 2. stupeň od 18,30 hodin nebo dle rozpisu TU

 

 • Kromě předem plánovaných třídních schůzek probíhá komunikace učitelů s rodiči žáků osobně formou konzultačních hodin a předávání informací dle potřeby, telefonicky i prostřednictvím webového rozhraní (e-ŽK, mail).

 

 • Informační schůzka pro rodiče žáků 1. třídy ve školním roce 2020 – 2021 proběhne v budově školy 25. května 2020 od 17,00 hodin – základní informace.

 

 

Mgr. Milada Bulirschová

      ředitelka školy