Zápis do 1. tříd – poděkování

 

Poděkování za zápis do 1. tříd

             Ve dnech 16. a 17. ledna 2013 proběhl v naší škole zápis do 1. tříd (blíže v článku „Zápis do 1. tříd očima žáků 9. A).

K zápisu se svými rodiči přišlo celkem 82 velice šikovných dětí, které zadané úkoly od žáků 9. třídy i od paních učitelek plnily nejen svědomitě, ale i s radostí. Bylo vidět, že se na zápis a následně do školy velmi těší. Z takovéto účasti u zápisu máme velkou radost a máme radost i z toho, že děti od zápisu odcházely s rozzářenýma očima. Věřím, že stejně spokojeně budou děti odcházet i z přípravných kurzů, které pro ně v ZŠ připravujeme na měsíc duben a hlavně, že se jim bude stejně tak líbit také ve škole. Pro školní rok 2013 – 2014 budou přijaty všechny zapsané děti, takže budeme otevírat 3 první třídy se zhruba 23 žáky (cca 8 rodičů bude pro své dítě žádat o odklad školní docházky).

Děkuji všem – paním učitelkám, paní zástupkyni, žákům 9. A a jejich třídní učitelce i paním vychovatelkám – za zdárný a bezproblémový průběh zápisu do školy.

Mé poděkování i poděkování mých kolegů patří ovšem především všem rodičům, kteří se svými dětmi k zápisu přišli. Vaší důvěry si velice vážíme a těšíme se s vámi i vašimi dětmi na shledanou 2. září 2013.

 

Milada Bulirschová, ředitelka školy

 Více fotografií naleznete zde.

Napsat komentář