Zaměstnanci školy

Seznam pedagogů a pracovníků školy od 1.9.2020

Vedení školy

Funkce Jméno a příjmení  e-mail Telefon
Ředitelka školy Mgr. Milada Bulirschová reditelka@mazurska.cz 233 554 280
Statutární zástupce ředitelky Mgr. Kamila Peterková zastupkyne@mazurska.cz  233 554 280
Zástupce ředitelky Mgr. Lukáš Vachuta zastupce@mazurska.cz 233 554 280

Sekretariát a další kontakty

Funkce Jméno a příjmení  e-mail Telefon
Hospodářka školy paní Jitka Harvaříková jitka.harvarikova@mazurska.cz 233 554 280 601 566 747
Výchovný poradce Mgr. Zdenka Kolaříková zdenka.kolarikova@mazurska.cz 233 554 280
Mgr. Milada Bulirschová reditelka@mazurska.cz 233 554 280
Školní metodik prevence Mgr. Iveta Lohniská iveta.lohniska@mazurska.cz 725 072 663
Školní psycholog PhDr., Mgr. Olga Konůpková psycholog@mazurska.cz 233 554 280
Environmentální výchova Mgr. Ivana Hlavsová ivana.hlavsova@mazurska.cz 233 554 280
Vedoucí školní družiny paní Hana Gáborová hana.gaborova@mazurska.cz 601 566 753
Ekonomka školy Ing. Klára Škurková 233 554 280
Vedoucí školní jídelny paní Ivana Alblová skolni.jidelna@mazurska.cz 720 031 447
Školník pan Jiří Zelenka skolnik@mazurska.cz 233 554 280
Administrátor IT a Bakalářů paní Kateřina Rovná katerina.rovna@mazurska.cz

Třídní učitelé – telefon: 233 554 280, 601 566 747

Příjmení a jméno, titul Třídnictví – 1. stupeň e-mail
Ambrožová Kateřina, Mgr. 1. A katerina.ambrozova@mazurska.cz
Androníková Zuzana, Mgr. 4. B zuzana.andronikova@mazurska.cz
Eremiášová Alena, Mgr. 1. C alena.eremiasova@mazurska.cz
Holá Lenka, Mgr. 1. B lenka.hola@mazurska.cz
Janouchová Olga, Mgr. 4. A olga.janouchova@mazurska.cz
Krsková Miloslava, Mgr. 4. C miloslava.krskova@mazurska.cz
Láníková Zuzana, PaedDr. 2. A zuzana.lanikova@mazurska.cz
Loudová Eva, Mgr. 3. C eva.loudova@mazurska.cz
Picmausová Daniela, Mgr. 3. B daniela.picmausova@mazurska.cz
Poláková Alena, Mgr. 2. B alena.polakova@mazurska.cz
Schovancová Jaroslava, Mgr. 5. A jaroslava.schovancova@mazurska.cz
Surjomartonová Soňa , Mgr. 5. B sona.surjomartonova@mazurska.cz
Šlapáková Pekárková Daniela, Mgr. 2. C daniela.slapakova@mazurska.cz
Zátopková Pavlína, Mgr. 5. C pavlina.zatopkova@mazurska.cz
Zelenková Andrea, Mgr. 3. A andrea.zelenkova@mazurska.cz
Jméno a příjmení, titul  Třídnictví – 2. stupeň e-mail
Červeňanská Iva, Mgr. 9. A, D, VV, OV, AJ iva.cervenanska@mazurska.cz
Hlavsová Ivana, Mgr. 6. A, M, Př, PV ivana.hlavsova@mazurska.cz
Kolaříková Zdenka, Mgr. 9. B, Z, AJ zdenka.kolarikova@mazurska.cz
Kopečná Zdeňka, Mgr. 7. A, Ch, Př, HV zdenka.kopecna@mazurska.cz
Kovach Ludmila, Mgr. 8. B, AJ, RJ, OV ludmila.kovach@mazurska.cz
Lohniská Martina, Mgr. 6. C, AJ, HV martina.lohniska@mazurska.cz
Mička Radovan, Mgr. 7. B, M, F radovan.micka@mazurska.cz
Sedláčková Tereza, Mgr. 6. B, TV, AJ, OV tereza.sedlackova@mazurska.cz
Zátopková Kamila, Mgr. 8. A, TV, SV, OV, VZ, PV kamila.zatopkova@mazurska.cz

Netřídní učitelé – telefon: 233 554 280, 601 566 747

Příjmení a jméno, titul Výuka e-mail
Bulirschová Milada, Mgr Ch, PV reditelka@mazurska.cz
Červeňanský Miloš Inf, VT, M milos.cervenansky@mazurska.cz
Hlinková Hana, Mgr. ČJ, NJ hana.hlinkova@mazurska.cz
Chalupová Jana, Mgr, ČJ, OV jana.chalupova@mazurska.cz
Chalušová Jana, Mgr., Ph.D. M jana.chalusova@mazurska.cz
Kožuriková Daniela Hana, Mgr. ČJ, NJ daniela.kozurikova@mazurska.cz
Iveta Lohniská, Mgr. ČJ, AJ, OV, Inf iveta.lohniska@mazurska.cz
Peterková Kamila, Mgr. VV, PV, HV zastupkyne@mazurska.cz 
Siváková Aneta, Bc. D, OV aneta.sivakova@mazurska.cz
Stibralová Kateřina, Mgr. Př, VV, RJ katerina.stibralova@mazurska.cz
Vachuta Lukáš, Mgr. TV lukas.vachuta@mazurska.cz

Asistenti pedagoga – telefon: 233 554 280, 601 566 747

Příjmení a jméno, titul Výuka e-mail
Jeřábková Květa 5. A kveta.jerabkova@mazurska.cz
Mauleová Jaroslava 2. B jaroslava.mauleova@mazurska.cz

Školní družina a školní klub

Příjmení a jméno zařazení e-mail Telefon
Gáborová Hana vedoucí vych., 5. odd., 2.B, 4.C hana.gaborova@mazurska.cz 601 566 753
Fleková Dana vych. ŠD, 2. odd., 1.B, 3.C dana.flekova@mazurska.cz 601 566 751
Chroustová Hana vych. ŠD, 6. odd., 2.C, 4.B hana.pflegerova@mazurska.cz 601 566 748
Ježková Soňa vych. ŠD, 1. odd., 1.A, 3.C sona.jezkova@mazurska.cz 604 700 712
Mauleová Jaroslava vych. ŠD, 7. odd., 3.B, 4.AB jaroslava.mauleova@mazurska.cz 601 566 752
Sládková Olga vych. ŠD, 3. odd., 1.C, 3.A olga.sladkova@mazurska.cz 601 566 750
Vrabcová Margita vych. ŠD, 4. odd., 2.A, 3.A margita.vrabcova@mazurska.cz 601 566 749

Nepedagogičtí zaměstnanci – telefon: 233 554 280, 601 566 747

Příjmení a jméno zařazení e-mail
paní Jitka Harvaříková hospodářka školy jitka.harvarikova@mazurska.cz
pan Jiří Zelenka školník skolnik@mazurska.cz
paní Antošová uklízečka  
paní Baštýřová uklízečka  
paní Budějská uklízečka  
paní Buriánová uklízečka  
paní Hnízdilová M. recepční a uklízečka  
paní Hnízdilová P. uklízečka a recepční  

Zaměstnanci školní jídelny – telefon: 720 031 447

Příjmení a jméno zařazení e-mail
paní Ivana Alblová vedoucí ŠJ skolni.jidelna@mazurska.cz
paní Francová vedoucí kuchařka  
paní Brümmerová kuchařka  
paní Mutombová kuchařka  
paní Kalvachová kuchařka  
paní Kudynová kuchařka  
paní Ranieri kuchařka  
paní Tůmová vedoucí kuchařka + kuchařka  

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Svídnická 599/1a
181 00, Praha 8 – Troja
ID datové schránky: e2mxdbs

IČO 60433329, DIČ CZ60433329

Sekretariát: 233 554 280; 601 566 747