SRPŠ

Roční příspěvek na jednoho žáka 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021:          300 Kč

Roční příspěvek na jednoho žáka 2. – 9. ročníku pro šk. rok 2020/2021:  170 Kč

Číslo b. účtu: 230983276/0300

 

E-mailová adresa: srpsmazurska@seznam.cz

předsedkyně: Markéta Petřinová
místopředsedkyně: Renata Al-Quran
hospodářka: Lucie Benešová
revizní: Daniela Fajtová
členové: Jana Velebilová

Milena Grofová

Jana Müllerová

Alena Pěkná

 

Dokumenty SRPŠ:

Jednání SRPŠ ve šk. roce 2020/2021:

 

 

 

 

 

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Svídnická 599/1a
181 00, Praha 8 – Troja
ID datové schránky: e2mxdbs

IČO 60433329, DIČ CZ60433329

Sekretariát: 233 554 280; 601 566 747