Zahájení školního roku

Vážení rodiče, vítáme Vás v novém školním roce.

 

Rozpis žáků do 1. tříd bude od 27. 8. 2021 zveřejněn na vnitřní straně dveří hlavního vchodu do školy a na webových stránkách školy.

Veškeré dokumenty (školní řád, vnitřní řád školní družiny, podmínky přijetí do ŠD, školní vzdělávací program, formuláře ke stažení a další) jsou průběžně k dispozici na webu školy.

 Školní rok 2021 – 2022 bude slavnostně zahájen 1. 9. 2021 následovně:

 • 2. až 9. třídy – v 8,00 hodin, budova školy bude otevřena od 7,40 hodin
 • 1. třídy sraz žáků u hlavního vchodu školy cca 8,25 hodin, třídní učitelky si žáky vyzvednou v 8,30 hodin, vlastní slavnostní zahájení v 8,40 hodin na školním hřišti (při nepříznivém počasí ve třídách)

 

Po slavnostním zahájení školního roku:

 • 2. až 9. třídy – třídnické hodiny (základní informace), ukončení třídnických hodin cca v 9,15 hodin.
 • 1. třídy paní učitelky odvedou žáky do tříd (přístup i pro rodiče), seznámení se se třídou, třídní schůzka s rodiči žáků 1. tříd (informace třídních učitelek, školní řád včetně pravidel pro hodnocení výsledků ve vzdělávání žáků, provozní řád školy, řády ŠD a ŠJ, informace o školní družině, informace o školní jídelně, informace o SRPŠ a podobně).

 

Přihlašování do školní družiny – podmínky přijetí jsou vyvěšeny na webu školy:

 Závazné přihlášky do ŠD pro žáky 1. – 4. třídy byly řešeny již v červnu 2021.

 Případné dodatečné přihlášky (dle volné kapacity):

 • 1. třídy – 1. 9. 2021 – odevzdat nejpozději 2. 9. 2021
 • Ostatní – 3. 9. 2021 – odevzdat nejpozději 6. 9. 2021

 

Čip do školní jídelny

 • Čip do školní jídelny v hodnotě 115,- Kč si budou moci rodiče dětí 1. tříd zakoupit během 1. 9. 2021 u vedoucí školní jídelny paní Alblové ve školní jídelně mezi 7,30 – 12,30 hodin.
 • Prosíme rodiče, připravte si přesnou částku ve výši 115,- Kč. Děkujeme.
 • Ve dnech 2. 9. a 3. 9. 2021 bude paní Alblová prodávat čipy od 7,40 do 10,00 hodin opět ve školní jídelně.

 

Provoz školní družiny

 • Pro přihlášené děti je od 1. 9. zajištěn běžný provoz školní družiny (ranní ŠD od 6,30 hodin, odpolední ŠD končí v 17,00 hodin).

 

 1. Provoz školní jídelny
 • 1. 9. od 9,3 do 12,00 hodin
 • 2. 9. od 10,35 do 12,45 hodin
 • 3. 9. od 11,00 do 13,30 hodin
 • od 6. 9. běžný provoz ŠJ

 

 • Platby stravného“ – stravné musí být uhrazeno na daný měsíc předem (tedy do 12. srpna na září, do 12. září na říjen atd.). Pokud někteří z rodičů platbu nevyřídili včas, je třeba se na platbě pro měsíc září domluvit přímo s paní Alblovou. Nebude-li k 2. 9. 2021 na účtu dítěte příslušná platba stravného, bude dítěti oběd zablokován (oběd nedostane) do doby úhrady příslušné částky. Podrobnosti k platbám stravného v sekci „Školní jídelna“.

 

Výuka v následujících dnech:

 • 1. třídy
  • čtvrtek 2. 9. – 2 vyučovací hodiny (to je do 9,40 hodin)
  • pátek 3. 9. – 3 vyučovací hodiny (to je do 10,35 hodin)
  • od pondělí 6. 9. vyučování podle stálého rozvrhu
 • 2. až 5. třídy
  • čtvrtek 2. 9. – třídnické práce – 3 vyučovací hodiny (to je do 10,35 hodin)
  • pátek 3. 9. – 4 vyučovací hodiny dle upraveného rozvrhu (to je do 11,40 hodin)
  • od pondělí 6. 9. vyučování podle stálého rozvrhu
 • 6. až 9. třídy
  • čtvrtek 2. 9. – třídnické práce – 4 vyučovací hodiny (to je do 11,40 hodin)
  • pátek 3. 9. – 5 vyučovacích hodin dle upraveného rozvrhu (to je do 12,35 hodin)
  • od pondělí 6. 9. vyučování podle stálého rozvrhu

Iva Červeňanská, ředitelka školy

 

Zaměstnanci školy přejí všem úspěšný nový školní rok.

Comments are closed.

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Svídnická 599/1a
181 00, Praha 8 – Troja
ID datové schránky: e2mxdbs

IČO 60433329, DIČ CZ60433329

Sekretariát: 601 566 747