Galerie

škola

Škola

Základní škola je fakultní školou s právní subjektivitou. Jsme úplná škola s prvním i druhým stupněm. Máme 27 tříd ZŠ, z toho 15 tříd na 1. stupni a 12 tříd na 2. stupni a 7 oddělení ŠD. Ve všech ročnících probíhá výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. Naším cílem je kvalitní příprava a výchova žáků pro budoucí život se zaměřením na sport, jazyky a informatiku.

 

 

Kmenové třídy

Výuka probíhá v kmenových učebnách, které jsou vždy vybaveny nejen standardním vybavením, ale také interaktivní tabulí. Většina učeben prvního stupně má k dispozici i vlastí třídní kabinet.

 

Odborné učebny

Multimediální učebna, která je vybavena interaktivní tabulí, reproduktory, 26 počítači a 30 tablety, slouží především k využití ICT v různých předmětech. Je využívána například v předmětech informatika, anglický jazyk či matematika. Díky této odborné učebně jsou rozvíjené digitální kompetence a kreativita žáků a jejich zapojení do procesu výuky. Učebna také slouží pro žáky jako studovna a to vždy mezi dopolední a odpolední výukou. Dále jsou na škole nově zrekonstruované odborné učebny přírodopisu a chemie.

 

 

 

 

 

 

Školní družina

Pro provoz ŠD slouží samostatné třídy a herny. Školní družina je otevřena pondělí až pátek od 6,30 hodin do 17,00 hodin a nabízí dětem pestrou a bohatou činnost. Každá třída je vybavena novým moderním nábytkem, pomůckami, stolními hrami, drobným sportovním náčiním nebo také kobercem, který slouží dětem pro relaxaci a různé hry.

 

 

Šatny

Nově zrekonstruované šatní prostory, kde má každé dítě vlastní uzamykatelnou šatní skříňku.

 

 

 

 

 

 

 

Jídelna

Stravování žáků i zaměstnanců školy je zajištěno ve školní jídelně. Také školní kuchyň a jídelna je nově zrekonstruovaná. Školní jídelna vaří denně dva druhy obědů.

 

 

 

 

 

 

 

Tělocvičny

Škola má 2 tělocvičny o stejné velikosti 24 x 13 m. Nově zrekonstruovány jsou i šatní prostory, kde má každé dítě vlastní uzamykatelnou šatní skříňku. Kromě klasické tělesné výchovy zde probíhají veškeré pohybové kroužky. Jsou rovněž využívány k relaxaci, kam mohou žáci podle předem stanoveného rozpisu docházet během velké přestávky. Tělocvičny má k dispozici také školní družina a slouží i pro veřejné pronájmy.

 

 

Venkovní areál

Venkovní areál je určený k využití školou i veřejností. Nachází se zde například atletický ovál, hřiště s umělým povrchem, 2 venkovní učebny, areál s herními prvky (prolézačky, pingpongové stoly, tabule, sportovní hřiště …) a zabezpečený prostor pro ukládání kol a koloběžek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspěchy našich žáků

Žáci naší školy dosahují výborných úspěchů jak ve vědomostních, tak i sportovních soutěžích nejen v Praze 8, ale i na celopražských akcích. Škola je rovněž pořadatelem některých sportovních akcí v Praze 8 (Pohár Rozhlasu, Odznak Všestrannosti, florbal či přehazovaná)

 

 

Kinosál

Učebna je především využívána pro různé události jako např. Vánoční jarmark, rozloučení s deváťáky či setkání s odborníky z praxe. Probíhají zde i některé hodiny hudební výchovy.

 

 

Kuchyňka

Plně zrekonstruovanou cvičnou kuchyňku využívají žáci 6. ročníku pro předmět pracovní výchova – vaření, družina nebo žáci například při pečení na Vánoční jarmark.

 

 

Herní kout

Herní kout vybavený stolním fotbálkem, pingpongovým stolem a sedačkami slouží k relaxaci žáků o přestávkách a pro odpolední volný čas v družině.

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Svídnická 599/1a
181 00, Praha 8 – Troja
ID datové schránky: e2mxdbs

IČO 60433329, DIČ CZ60433329

Sekretariát: 601 566 747