Knihovna a multifunkční učebna (studovna)

ŠKOLNÍ KNIHOVNA

  • Školní knihovna je otevřena vždy ve čtvrtek o velké přestávce (10,35 – 10,55).
  • Podle potřeby možnost vypůjčení knih i jindy po předchozí domluvě s paní učitelkou Bumbovou.

MULTIFUNKČNÍ UČEBNA (studovna)

  • Multifunkční učebna je otevřena vždy v úterý, středu a čtvrtek v čase 13,30 – 14,20 hodin po domluvě v kanceláři školy.

Ve studovně platí PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍ UČEBNY:

  • Při příchodu do multifunkční učebny je žák povinen vyplnit údaje v knize návštěv (čas příchodu, jméno a příjmení, třídu, druh práce).
  • Do multifunkční učebny je zakázáno vnášet jídlo a pití s výjimkou pití v uzavíratelné láhvi.
  • Žáci jsou povinni se v multifunkční učebně chovat tiše a ohleduplně k ostatním, nepoškozovat zařízení multifunkční učebny a řídit se pokyny dohledu nad žáky.
  • PC mohou žáci využít pouze po domluvě s dohledem nad žáky.
  • Při odchodu z multifunkční učebny je žák povinen uvést multifunkční učebnu do původního stavu a zapsat do knihy návštěv čas svého odchodu.

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Svídnická 599/1a
181 00, Praha 8 – Troja
ID datové schránky: e2mxdbs

IČO 60433329, DIČ CZ60433329

Sekretariát: 601 566 747