Školní metodik prevence

Mgr. Iveta Lohniská

Školní metodik prevence zabezpečuje ve spolupráci s výchovným poradcem, třídními učiteli
i ostatními pedagogickými pracovníky školy poskytování poradenských služeb v souladu s vyhláškou
č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
v platném znění (novela – vyhláška č. 197/2016 Sb.).

Ve škole především…

 • poskytuji poradenské služby v oblasti prevence rizikového chování, řeším všechny typy rizikového chování:
  • záškoláctví
  • šikana a projevy agrese
  • násilí
  • užívání drog
  • látkové a nelátkové závislosti
  • rasismus, xenofobie
  • kriminalita, vandalismus, extremismus
  • poruchy příjmu potravy
  • sebepoškozování a autoagrese
  • rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality, sexuální zneužívání
   zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte
  • negativní působení sekt
  • rizikové chování v dopravě
 • tvořím Preventivní program školy, koordinuji vzdělávání a činnost ostatních učitelů v oblasti prevence
 • pro žáky školy zajišťuji programy prevence rizikového chování
 • zajišťuji a předávám odborné informace o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • prezentuji výsledky preventivní práce školy
 • spolupracuji se školní psycholožkou, výchovnou poradkyní, s vedením školy, s pedagogickými zaměstnanci školy, s rodiči žáků
 • spolupracuji s odbornými pracovišti, která působí v oblasti prevence
 • vyhodnocuji realizaci Preventivního programu školy

Můžete se na mě obracet např. v následujících případech:

 – Žáci

 • Pokud tobě nebo někomu ve tvém okolí někdo ubližuje
 • Pokud se ve své třídě necítíš dobře
 • Pokud se chceš poradit, svěřit s citlivými tématy
 • Pokud něco řešíš a bojíš se reakce rodičů
 • Pokud jsi na něčem závislý a nevíš, jak dál
 • Pokud jsi viděl na internetu nepříjemné věci, které tam nepatří
 • Pokud ti někdo posílá urážlivé zprávy a ubližuje ti
 • Pokud chceš pomoci své kamarádce/kamarádovi, když se ona/on bojí o problému mluvit
 • Pokud chceš pomoci své kamarádce/kamarádovi ze závislosti na drogách
 • Pokud zjistíš, že se tvoje kamarádka/kamarád sebepoškozuje
 • Pokud si chceš popovídat o preventivním programu ve tvé třídě

 – Rodiče a zákonní zástupci

 • Pokud máte u svého dítěte podezření nebo obavu, že by mohlo být obětí ubližování nebo šikany
  (i kyberšikany)
 • Pokud máte u svého dítěte podezření nebo obavu, že by mohlo být agresorem
 • Pokud máte podezření, že se ve třídě „něco“ děje (např. někdo někomu ubližuje, spolužáci si posílají nevhodná videa…)
 • Pokud zjistíte nebo máte podezření, že se Vaše dítě sebepoškozuje
 • Pokud jste u Vašeho dítěte našli návykové látky a nevíte jak dál
 • Pokud máte podezření, že Vaše dítě chodí za školu
 • Pokud máte u svého dítěte podezření, že by mohlo trpět poruchou příjmu potravy
 • Pokud jste si všimli, že je Vaše dítě na něčem závislé
 • Pokud se chcete poradit o tématech rizikového chování
 • Pokud si chcete promluvit o programech primární prevence na naší škole

Kontakty a konzultace:

 • e-mail: iveta.lohniska@mazurska.cz
 • e-ŽK
 • telefonicky na čísle 725 072 663
 • konzultační hodiny: pondělí od 11:50 do 12:35, úterý do 12:45 do 13:30
 • možnost on-line konzultace po domluvě

Kde najdu další informace? Užitečné odkazy:

www.linkabezpeci.cz → pomoc pro děti i rodiče
www.nntb.cz → „Nenech to být“ – portál zabývající se šikanou (do tohoto projektu je zapojena
i naše škola)
www.pobavmeseoalkoholu.cz → jak z názvu vyplývá, web se věnuje alkoholu
www.dropin.cz → organizace zabývající se poradenstvím a pomoci lidem závislých na drogách
(i jejich rodinám a blízkým)
www.anabell.cz → portál věnující se poruchám příjmu potravy
www.nevypustdusi.cz → web věnující se duševnímu zdraví

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Svídnická 599/1a
181 00, Praha 8 – Troja
ID datové schránky: e2mxdbs

IČO 60433329, DIČ CZ60433329

Sekretariát: 601 566 747