Důležité informace

Dobrý den, vážení rodiče,

chtěla bych Vás informovat o možnosti čerpání finančních prostředků pro rodiny, jejich situace se zhoršila v souvislosti s nárůstem inflace.

 

 

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Škola/školské zařízení na základě rozhodnutí ředitele může umožnit nárokovým žadateli zapsanému do školy/školského zařízení ke vzdělávání nebo k zájmové činnosti, či ke stravování čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, školné, na provozovanou zájmovou činnost nebo umožní nárokovým dětem/žákům/účastníkům nepřímo čerpat podporu z tzv. fondu solidarity.

Metodika pro podávání žádostí o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2386 ze dne 5. 9. 2022.

v příloze naleznete:

1) Směrnici k určení pravidel pro podávání žádostí o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023.

2) formulář Žádost o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023

3) Formulář – Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023

Minimální požadavky pro Žadatele jsou následující:

  1. Žadatel má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy;
  2. Žadatel pobírá některou z níže uvedených dávek či se ocitl v životní situaci definované níže:
  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitá dávka v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě;
  • dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osoba/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do těchto nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Žadatel podává žádost jedním z následujících způsobů:

  • vyplněný a podepsaný formulář doručí do kanceláře školy
  • formulář opatřený elektronickým podpisem zašle do datové schránky školy

na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 této směrnice a je rovněž ke stažení na internetové adrese: pomocprazanum.praha.eu (dále jen „Žádost“).

 

S pozdravem Červeňanská Iva

Comments are closed.

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Svídnická 599/1a
181 00, Praha 8 – Troja
ID datové schránky: e2mxdbs

IČO 60433329, DIČ CZ60433329

Sekretariát: 601 566 747