Informace k mimořádným opatřením a o zrušení povinného testování ve škole

Vážení rodiče,

v tomto článku naleznete informace k právům a povinnostem školy s účinností od 19. 2. 2022.

Shrnutí nejdůležitějšího:

– Ve škole již nebude probíhat testování žáků
– Škola není oprávněna poskytovat osobní údaje zaměstnanců a žáků krajské hygienické stanici
– Škola nemá právo požadovat po zákonných zástupcích potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 (pokud rodiče poskytnou dobrovolně informaci, že je žák pozitivní, vždy o této skutečnosti vyrozumíme ostatní zákonné zástupce žáků v dané třídě, aby mohli sledovat zdravotní stav svého dítěte).
– pokud žák bude ve škole vykazovat příznaky respiračního onemocnění, škola vyrozumívá zákonného zástupce, který si je povinen své dítě vyzvednout
– nadále zůstává v účinnosti povinnost nosit respirátor či roušku ve společných prostorech školy.

Děkuji za dlouhodobou spolupráci a trpělivost.

Červeňanská Iva

 

Informace k mimořádným opatřením a o zrušení povinného testování ve škole – PDF

Comments are closed.

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Svídnická 599/1a
181 00, Praha 8 – Troja
ID datové schránky: e2mxdbs

IČO 60433329, DIČ CZ60433329

Sekretariát: 601 566 747