Stávka v pondělí 27. listopadu 2023

Vážení rodiče,

v pondělí 27. 11. 2023 zaměstnanci naší školy vstoupí do jednodenní stávky, kterou organizují školské odbory.

 

 

Tento den bude škola uzavřena. Rádi bychom Vám vysvětlili důvody, které nás vedly k tomuto rozhodnutí.

Plánované škrty v rozpočtu na školství v roce 2024 vnímáme jako cestu zpět, která jednoznačně povede ke snižování úrovně vzdělávání v Česku, zastavení pozitivních trendů ve školství a výraznému odklonu od Strategie 2030+, která představuje vizi moderního vzdělávání všech žáků a studentů, a tudíž naši společnou budoucnost.

Připadá nám důležité zdůraznit, že nebojujeme za naše platy, jak by se při sledování médií mohlo zdát, ale za pokračování modernizace školství, za možnost nabídnout Vašim dětem kvalitní a efektivní vzdělávání.

Protože nám záleží na podmínkách výuky našich žáků, nemůžeme souhlasit s těmito navrhovanými opatřeními:

  • Výrazný pokles celkového počtu hodin (PHmax), což znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách a omezování volitelných předmětů.
  • Snížení počtu asistentů pedagoga. Nedostatek finančních prostředků tak přímo ohrozí společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zvýší nároky na učitele, kteří se nebudou moci dostatečně věnovat všem dětem podle jejich potřeb a výrazně sníží kapacitu učitelů věnovat se dětem nadaným.
  • Snižování platů nepedagogických pracovníků, tedy školních psychologů, vychovatelů, asistentů pedagogů a provozních pracovníků, bez nichž lze velmi těžko udržet provoz škol v současné podobě.
  • Snižování rozpočtu na pořizování učebnic a pomůcek
  • Snižování rozpočtu na vzdělávání učitelů

Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Nelze šetřit na nepravém místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do naší budoucnosti.

Nebojujeme za sebe, ale za zachování kvality výuky pro Vaše děti.

Děkujeme.

Pedagogové, vychovatelé, asistenti a provozní pracovníci Základní školy Mazurská

Comments are closed.

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Svídnická 599/1a
181 00, Praha 8 – Troja
ID datové schránky: e2mxdbs

IČO 60433329, DIČ CZ60433329

Sekretariát: 601 566 747